Panden op Hoogtij worden minder hoog

Tuesday 02 August 2022

De panden op de laatste fase van het bedrijventerrein HoogTij worden bij nader inzien toch geen dertig meter hoog, maar maximaal vijftien. De bewoners van Nauerna zijn tevreden, al willen zij wel dat de laatste gebouwen niet grijs, maar groen worden.

De discussie draaide over de invulling van het laatste deel van het bedrijventerrein Hoogtij. Dat is het deel tussen de oude zeedijk (Overtoom), het Zijkanaal D, de Westzanerweg S150 en de gevangenis. Op het deel tegen de Westzanerweg aan wilde de gemeente de toegestane bouwhoogte verhogen van vijftien naar dertig meter. Dat zou nodig zijn omdat de bouwgrond schaars is en omdat daar behoefte aan is bij bedrijven die zich daar gaan vestigen.

Vanuit het nabij gelegen buurtschap Nauerna ontstond meteen felle kritiek. Bewoners waren bang dat hun uitzicht nog verder werd verpest.
Nu al zien zij het weidelandschap veranderen in een landschap met grijze blokkendozen en silo’s. "De hoge gebouwen zouden alleen tussen het Noordzeekanaal en de Westzanerweg komen. Tussen de Westzanerweg en de zeedijk zou het kleinschaliger worden. Geen panden van 120 meter lang en 30 meter hoog. Dit deel ligt vlakbij het landelijk gebied en een monumentale dijk", stelde Hans Lalk een jaar geleden in deze krant.

Hij zat namens de bewoners aan de overlegtafel over HoogTij. Hij is dan ook opgetogen dat het college bij nader inzien toch afziet van panden van dertig meter hoog. Volgens het college ontbreekt het maatschappelijk draagvlak hiervoor en zouden ook de bedrijven die zich gaan vestigen geen behoefte hebben aan die bouwhoogte. "Het is een nette manier om uit te leggen dat het plan wordt ingetrokken. Wij zijn er blij mee", reageert Lalk.

Overigens lopen de gebouwen richting het Zijkanaal D en de Overtoom af naar negen meter. "Maar we willen het liefst ook af van de leidraad dat alle panden grijs moeten zijn zoals de landschapsarchitect had bepaald. Dat maakt het gebied zo doods. Het lijken wel doodskisten. Zeker richting de randen willen we dat de panden de kleur groen krijgen en het liefst met hedera worden begroeid. Dat voorstel van ons ligt nog bij de gemeente en wacht op een antwoord.’’

Park

De lagere hoogte van de bedrijfspanden in combinatie met de kleur groen, sluit ook beter aan bij het park dat op het bedrijventerrein moet komen. "Dat park wordt een groene rand om Hoogtij heen. Bij elkaar maar liefst tien hectare. Als buffer met de omgeving en Nauerna. Ook voor de werknemers wordt het dan veel prettiger om daar te verblijven", ziet Lalk het voor zich.

Volgens de laatste tekeningen bestaat het recreatie- en natuurgebied uit een smalle strook langs het Zijkanaal D, waar ook veel woonschepen liggen. Tegen de zeedijk aan wordt het park veel breder en moet het ook een relatie gaan krijgen met de Polder Westzaan aan de andere kant van de dijk. Binnen Hoogtij komen er ook groenstroken als buffer tussen de verschillende delen van het bedrijventerrein en met tevens een groenstrook langs een deel van het Noordzeekanaal.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Hoogtij

Strategisch gelegen vlakbij Schiphol en de Amsterdamse haven is HoogTij dé plek voor vestiging van uw bedrijf. Uitstekend bereikbaar over land en over water dankzij de ligging aan het Noordzeekanaal.  

HoogTij

Een stijlvol bedrijvenpark