HoogTij genomineerd!

dinsdag 03 oktober 2023

HoogTij is genomineerd als één van de drie genomineerde bedrijventerreinen voor de verkiezing meest Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve bedrijventerrein! Met deze verkiezing wordt aandacht gevraagd voor het belang van klimaatadaptatie en natuurinclusieve maatregelen en inspiratie geboden voor andere bedrijventerreinen.
Op 2 november 2023 wordt tijdens de Dag van Economische Zaken tijdens de finale uit drie genomineerden een winnaar gekozen en uiteraard hopen wij dat dat ons bedrijvenpark is, zodat we HoogTij nog meer op de kaart kunnen zetten.

Door de unieke jarenlange samenwerking tussen Parkmanagement, de bedrijven, gemeente en Port of Amsterdam als ontwikkelaars en omwonenden is HoogTij een groen en toekomstbestendig bedrijventerrein geworden. Benieuwd waarom we nog meer genomineerd zijn?

Lees verder. 

------------------------------------------------------------------------

1.         Schets de situatie op het bedrijventerrein vóór de klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen (nulmeting) en de situatie op het bedrijventerrein ná de klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen.

Bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad is gelegen tussen Noordzeekanaal en de polder Westzaan (Natura 2000-gebied). Vanaf het begin van de ontwikkeling van het terrein rond 2000 tot en met heden is het uitgangspunt de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein met toekomstwaarde geweest. De inzichten omtrent duurzaamheid zijn logischerwijs de afgelopen twintig jaar sterk veranderd, maar hier is op HoogTij altijd op ingespeeld. Dat maakt dat ook richting het einde van de ontwikkeling nog kan worden aangesloten bij actuele ontwikkelingen omtrent natuurinclusief en biodivers ontwikkelen.

Van oorsprong is het terrein op traditionele en functionele wijze ingericht, dus met gazon, ruw gras, struiken en bomen. Afgelopen jaren zijn delen van het bestaande ruw gras zones ingericht met plantvakken met struiken/bomen gecombineerd met een wandel- en fietsroutes voor gebruikers en omwonenden van het bedrijventerrein. Ook zijn diverse groenstroken ingezaaid met kruidenmengsels en is er op HoogTij sprake van adoptiegroen. Dit houdt in dat diverse stukken openbare ruimte in (extensief) onderhoud zijn bij buurtbewoners die deze stukken handmatig onderhouden ten behoeve van het versterken van de biodiversiteit op deze terreindelen. De kruidenmengels worden bijvoorbeeld met de zeis onderhouden, teneinde de biodiversiteit zo optimaal mogelijk te stimuleren.

In de overgangszone naar de woonbebouwing van Westzaan is voorzien in een groene overgang. Zo zijn taluds ingeplant met wilgen en is een grote waterpartij gerealiseerd met vogeleilanden en natuurvriendelijk oevers.

Meer informatie over een samen met bewoners uitgevoerd ‘groenplan’ is te vinden via het navolgende filmpje; https://www.youtube.com/watch?v=04CT7WHDY6k

2.       Welke stappen heeft de ondernemersvereniging of het parkmanagement gezet op het gebied van klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen (aangaande: wateroverlast, droogte, hittestress, biodiversiteit)? 

Het bedrijventerrein is zoals hiervoor omschreven de afgelopen jaren veel biodiverser geworden door delen van gazon en ruw gras te vervangen door struiken, bomen en kruidenmengsels. Het gehele bedrijventerrein inmiddels veel groen en voldoende bergingsmogelijkheden voor water door watergangen en vijvers (buffergebieden) aan de randen van het bedrijventerrein. Er is bewust gekozen om in de openbare ruimte te voorzien in robuuste groen- en waterstructuren en die met elkaar te verbinden. Ook vestigers op HoogTij worden uitgedaagd om hun kavels en vastgoed zo duurzaam mogelijk op te richten. Het beeldkwaliteitplan dat voor HoogTij geldt biedt hier alle waarborgen voor.

3.       Welke hobbel kwam de ondernemersvereniging of het parkmanagement tegen, en hoe is deze overwonnen? 

Omdat de bedrijvenvereniging zelf verantwoordelijk is  voor het beheer en onderhoud kan ze snel schakelen in samenwerking met de gemeente (ontwikkelaar van HoogTij). Dit heeft als groot voordeel dat bij overeenstemming over het realiseren van groen dit snel geeffectueerd kan worden en afspraken omtrent onderhoud ook direct te maken zijn.

4.      Hoe is invulling gegeven aan samenwerking met stakeholders in en om het terrein, en wat maakte die samenwerking zo bijzonder?

De vergroting van de biodiversiteit is vooral gerealiseerd door initiatieven van en samenwerking met de omwonenden en bedrijven. De omwonenden zijn al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van dit bedrijventerrein door via een structureel bewonesoverleg dat diverse keren per jaar plaatsvindt over over de ontwikkelingen en plannen in het gebied. Dit overleg voeren de gemeente (ontwikkelaar van HoogTij) en parkmanagement samen, net zoals de gemeente op de ledenvergadering van de bedrijvenvereniging ook altijd een update geeft over de ontwikkeling van het terrein en inzet die gepleegd wordt om het terrein te verduurzamen.

5.      In hoeverre en op welke manier is gebruik gemaakt van de ervaringen en voorbeelden op andere bedrijventerreinen?

De ontwikkeling van HoogTij wordt vormgegeven in samenspraak met Port of Amsterdam. Ervaringen in het Zaanse worden zo gedeeld met de ervaringen uit het Amsterdams havengebied. Daarnaast heeft HoogTij deel uitgemaakt van het programma Circulaire Werklocaties van waaruit kennis en ervaringen over circulaire bedrijventerreinen is gedeeld. Ook zijn projectbetrokkenen bij HoogTij actief op andere bedrijventerrein in Nederland, waardoor ervaringen onderling kunnen worden uitgewisseld.

6.      Waarom vind je dat dit bedrijventerrein moet winnen? 

Door de unieke jarenlange samenwerking tussen Parkmanagement, de bedrijven, gemeente en Port of Amsterdam als ontwikkelaars en omwonenden is HoogTij een groen en toekomstbestendig bedrijventerrein geworden. Nu aankomend jaar wordt voorzien in een ca 10 ha groot park aan de noordkant van HoogTij en het terrein de komende jaren op groene wijze wordt uitontwikkeld, zal HoogTij zonder twijfel verder uitgroeien tot groen bedrijventerrein met toekomst!

« Terug

Over Hoogtij

Strategisch gelegen vlakbij Schiphol en de Amsterdamse haven is HoogTij dé plek voor vestiging van uw bedrijf. Uitstekend bereikbaar over land en over water dankzij de ligging aan het Noordzeekanaal.  

HoogTij

Een stijlvol bedrijvenpark